Nők, akik nélkül ma más lenne a világ
2018. augusztus 07. írta: Pataba13

Nők, akik nélkül ma más lenne a világ

A történelemkönyvekben java részt férfiak szerepelnek, és gyakran megfeledkezünk olyan emberekről (nőkről), akik oktatást biztosítottak minden lánynak, akik kiharcolták a nők választójogát, akik egyenjogúságot teremtettek (és teremtenek) a két nem között.
file-20180206-88788-hlv1dr.jpg

Abigail Adams (1744-1818)

Abigail Smith-ként született 1744-ben Massachusets államban. Mind anyai, mind apai ágon ismert, tehetős felmenőkkel rendelkezett. Főképp édesapja, akinek szülei a helyi egyházközösség vezetői voltak, szorgalmazta, hogy Abigail eljárjon az egyházközösség könyvtárába, minél jobban tanuljon meg írni, olvasni, utóbbi kedvenc időtöltésévé vált. Főképp drámát, politikaelméleti és költészetet szerette. Férjül John Adamshez ment, aki az Amerikai Egyesült Államok első alelnöke és második elnöke volt. Tíz év alatt hat gyermeket hozott a világra Abigail, közülük pedig John Quincy Adams a 19. század közepe felé az Egyesült Államok hatodik elnöke lett. 

Mikor John Adams a Kontinentális Kongresszus tagja volt, akkor távollétükben sokat leveleztek Abigaillel, melyek tökéletes írásos források. A levelekben nem csak szerelmükről, hanem az akkor zajló függetlenségi háborúról és a nők helyzetéről is szó volt. John egyenlő partnerként tekinthette feleségét, hisz komolyabb politikai ügyekben Abigail véleményét is kikérte.

Mikor eljutott hozzá a hír, hogy kikiáltották az USA függetlenségét, levelet írt az akkor Philadelphiában tartózkodó férjének, melyben a nőjogokra hívja fel a figyelmét:

"az új törvénykönyvben, amelyet nyilvánvalóan most szükségszerű lesz megírni, kérem, hogy emlékezzenek meg a Hölgyekről, és legyenek nagylelkűbbek és kedvezőbbek velünk, mint az elődeik voltak. Ne adjanak ilyen korlátlan hatalmat a férjeknek. Vegyék figyelembe, hogy minden férfi zsarnok lenne, ha megtehetné. Ha nem fordítanak kiemelt figyelmet és törődést a Hölgyekre, akkor eltökéltek leszünk arra, hogy lázadást szítsunk, és nem fogjuk úgy érezni, hogy a törvények kötnének minket, azok a törvények, amelyekbe nincs beleszólásunk és képviseletünk." 

Rendkívül fontosnak tartotta, hogy minden lány számára elérhető oktatás legyen biztosítva. Saját tudását, műveltségét saját magának köszönhette (és szüleinek, akik támogatták ebben), azonban ilyen nők akkoriban alig voltak. Abigail önképzése rendkívül sikeres volt, kíváncsiságát sosem adta fel. Az 1780-as években John diplomáciai feladatokat látott el Nyugat-Európában (tagja volt a függetlenségi háborút lezáró párizsi békeszerződést megkötő delegációnak is), így Abigail rengeteget utazgatott vele. 1780-ban Angliában tudományos előadásokra iratkozott be, melyek leginkább az elektromosságról, mágnesességről és hidrosztatikáról szóltak. Mikor 1797-ben John elnök lett, Abigail joggal érezhette úgy, hogy ez az ő munkájának is a gyümölcse, hisz tulajdonképpen férje tanácsadója volt (ezt a "szolgáltatást" John az elnöksége alatt is igénybe vette). John nem volt egy nagyon népszerű elnök, 1801-ben nem is választották újra. John mondhatni kiszállt a politikából, de Abigail féltő anyai szemével is végigkövette haláláig annak a fiának politikai karrierjét, akiből később elnök lett. 1818. október 28-án halt meg a második first lady tífuszos lázban.

Susan B. Anthony (1820-1906)

1820 februárjában született egy olyan családban, ahol a nők és férfiak egyenlő bánásmódban részesültek. Édesapja (Daniel Anthony) különösképp ügyelt Susan oktatására. Három éves korában a kislány már írt és olvasott, és amikor a helyi iskola tanítója nem kezdett el neki komolyabb matematikai ismeretet oktatni, Daniel kivette az iskolából, és otthon, egy fogadott tanárral taníttatta. Susan tanárnő lett. Mikor tanárként dolgozni kezdett, szóvá tette, hogy férfi kollégái az ő fizetése ötszörösét viszik haza, kirúgták állásából. Ekkor indult el nőjogi harcos "karrierje".

A családjában tiltott volt az alkoholfogyasztás, nem nézték jó szemmel a lerészegülést, emiatt próbálhatott meg a fiatal Susan egy antialkoholista mozgalomhoz csatlakozni. Csak próbálhatott, mert nők számára ezekbe a mozgalmakba való belépés tilos volt. Susan erre megalapította Amerika első női antialkoholista mozgalmát a Daughters of Temparence-t.  A polgárháború alatt egy amerikai rabszolgaellenes társaság munkatársaként dolgozott, és főszervezője volt a Women's Loyal League-nak, mely később aktívan támogatta Lincoln kampányát.

1872-ben Rochesterben feliratkozott 15 társával egy szavazólistára, és törvénytelenül szavaztak. Letartóztatták őket, és pénzbüntetést kaptak. Susan nem volt hajlandó befizetni a büntetést, és perig ment a dolog, ahol bíró nem engedte tanúskodni őt, mivel nő, és "alkalmatlan saját érdekeinek képviselésére". Az ügyet a sajtó is felkapta, ráadásul akkor kezdett legizgalmasabbá válni számukra a dolog, mikor Susan a bírósági ítélet után sem akarta kifizetni bírságát. Újabb eljárás váratlanul nem indult ellene. Élete végéig nőjogi aktivista maradt, és nem félt szembeszállni a társadalom által kialakított sztereotípiákkal.

sba-2673287x-56aa226c5f9b58b7d000f860.jpg

Susan B. Anthony

Sojourner Truth

Sojourner Truthról nem tudjuk pontosan mikor született (valószínűleg 1797 körül), mert egy rabszolgacsalád gyermekeként látta meg a napvilágot. Neve eredetileg Isabella Baumfree volt, a Sojournert később, az 1840-es évek körül vette fel. Apját a mai Ghána területén fogták el rabszolgavadászok, ő így került az Egyesült Államokba. A férfi, akinél rabszolga volt 1806-ban meghalt, így 100 dollárért megvásárolta  egy birkanyájjal együtt egy John Neely nevű ember. Ezután 105 dollárért egy újabb földesúrhoz került, majd még másik kettőhöz. Egyikőjük sem bánt vele jól, többször is bántalmazták, bottal verték, férfi rabszolgatársai közül voltak olyanok, akik szexuálisan zaklatták, molesztálták őt. Ezzel mit sem törődtek a "tulajdonosai". 1815-ben a szomszédos gazdaságban dolgozó Robert nevű rabszolgába lett szerelmes, ez azonban annyira nem tetszett akkori "gazdájának", hogy Robertet összeverte, aki belehalt sérüléseibe. Sojournernek egy másik rabszolgatársával kényszerházasságot kellett kötnie, akitől 4 gyermeke született (egy lánya már volt Roberttől). A 4 gyermekből egy sajnos a szülés után meghalt. 

New York államban volt rabszolga, ahol 1799-ben kezdték meg a rabszolgatartás eltörlését, de a folyamat csak 1827-ben fejeződött be. Dumont nevű "ura" 1826-ban szabadságot ígért neki, cserében egy éven keresztül sokkal keményebben kellett dolgoznia. Végül az alkut semmissé nyilvánította Dumont, egy Sojourner állítólagos "kézsérülése miatt", emiatt legkisebb lányával Sophieval ugyanebben az évben megszökött. Egy tehetős család azonnal be is fogadta őt, ahol a rabszolgafelszabadító törvény életbelépéséig lakott. Ekkor tudta meg, hogy Dumont  ötéves fiát illegálisan eladta egy alabamai rabszolgakereskedőnek. Sojourner perre vitte az ügyet, amit meg is nyert.

Ez volt az első alkalom, amikor egy fekete nő pert nyert egy fehér férfivel szemben.

Sojourner alatt megindult a szekér. Ezt ki is használta, és a nők helyzetének javítására fordította. Sojourner története bebizonyítja, hogy bárkiből lehet bármi, bárki viheti bármire, még akkor is, ha a 18-19. században egy fekete rabszolganőnek születik.

Elizabeth Blackwell (1821-1910)

Angliában született, családja később az Egyesült Államokba emigrált. Elizabeth álma, hogy orvos akart lenni. 30 amerikai egyetemre adta be jelentkezését, melyből csupán csak egy darab, a Geneva College fogadta be. 1849-ben diplomázott, ezzel ő lett az Egyesült Államok történelmében az első nő, aki orvosi diplomát szerzett. Ezután Párizsba költözött, ahol nőgyógyászati tanulmányokat folytatott. Később, 1857-ben New Yorkban megalapította New York Infirmary for Indigent Women and Children kórházat, melyben azonnal alkalmazták is, a második amerikai orvosnőt, és a harmadikként diplomázottat is, aki testvére volt, Emily Blackwell. A kórház ma New York Downtown Hospital néven ma is működik. 1869-ben visszatért Angliába, ahol London School of Medicine for Women egyik alapítója volt.

Elizabeth számos lánynak megmutatta, hogy igenis próbálják meg, járjanak egyetemre.

Emmeline Pankhurst (1858-1928)

Emmeline egy vérbeli, angol politizáló családba született bele. Szülei a The Liberal Party tagjai voltak, akik főképp a rabszolgatartás ellen és a nők választási joga mellett tevékenykedtek. Emmeline már 14 éves korában eljárt feminista mozgalmak gyűléseire, azonban ez megszakadt, mert egy bentlakásos iskolába került Párizsban. Hazatérése után 5 gyermek édesanyja lett. 1903-ban megalapította a Women’s Social and Political Union mozgalmat. Emmeline mozgalma megmozgatta a nőket, kivitte őket az utcára tüntetni, nőellenes gyűléseket megzavarni (főképp az akkori konzervatív pártokét, akik leghangosabban ellenezték nőjogi küzdelmeiket), éhségsztrájkot kezdtek a börtönökben.

Emmelinet 1913-ban három évre börtönre ítélték alaptalan vádakkal, miszerint egy bombatámadás kitervelője volt. Az eset leginkább annak tudható be, hogy riválisai el akarták tüntetni az útból. Emmeline is éhségsztrájokt kezdett raboskodása alatt, majd gyenge állapota miatt kiengedték.

Az első világháború végül végett vetett a mozgalmának, viszont annyit elértek, hogy 1918-ban a 30. életévüket betöltött nők aktív szavazójogot kaptak. 1928-ban, három héttel Emmeline halála után, kiterjesztették az általános választójogot a nőkre is Nagy-Britanniában.

feminist-cartoon-final-e1401905376197.jpg

Margaret Thatcher (1925-2013)

1944-ben vegyésznek tanult Oxfordban. Vegyészi szakmától nagyot váltott. 1959-ben az egyik választókerületben parlamenti képviselővé választották. 1970-ben oktatási miniszter lett, ezután pedig, 1975-ben a Konzervatív Párt elnökévé választották, ezzel ő lett az első nő, aki egy politikai nagypártot vezetett az Egyesült Királyságban. 1979-től egészen 1990-ig az ország első női miniszterelnöke. Hivatali ideje alatt nem történt nagy változás az angliai nőügyekben, kormánya főképp gazdasági kérdésekre fókuszált, mindennek ellenér Thatcher is egy meghatározó szereplő a női történelemben.

Malalai Joya

Malalai Joya 1978-ban született, afganisztáni politikusnő. A Közel-Keleten a legtöbb országban sajnos a nő még ma is a férfi tulajdona, ahol akár egy férfi rokon büntetést is kioszthat a női rokonnak, mert az "illetlenül", "helytelenül" viselkedett vele. Ilyen például a savfürdő, melynek elszenvedői főképp kiskorú lányok, ebbe pedig az áldozatok fele bele is hal, aki túléli, az élete végéig maradandó sérüléseket szerez. Ilyen körülmények között kell Malalai Joyának politizálnia Afganisztánban.

2005 és 2007 között parlamenti képviselő volt, de miután kritizálta a háborús bűnösöket és felszólalt az afgán főurak uralkodása ellen, kitiltották onnan. 2010-ben adták ki önéletrajzát Párizsban, azonban komolyabb politikai visszatérést nem tudott magának csinálni, annak ellenére, hogy több tartományban is szeretnék, ha képviselőjüknek induljon. A visszatérését leginkább az gátolja, hogy két év alatt legalább 4-szer követtek el ellene sikertelenül támadást. Sosincs biztonságban, ezért folyamatosan utaznia kell, nehogy rábukkanjanak.

Theresa May

1956-ban született Eastbourneben. Holton Park Girls' Grammar Schoolba járt középiskolába, majd az Oxfordi Egyetemen szerzett diplomát földrajzból. A Bank of Englandnál helyezkedett el. Szorgalmasan, keményen dolgozott, ezért előléptették a  Association for Payment Clearing Services európai ügyekért felelős osztályvezetőjévé. 1986-ban Merton kerületben (London) önkormányzati képviselővé választották. Ezután két kudarc is érte őt. 1992-ben elvesztette a parlamenti választást Durham nevű északnyugati választókerületben, majd 1994-ben a Barkingban tartott időközi választást is. 1997-ben végül sikerült megnyernie Maidenhead körzetet, ezzel parlamenti képviselővé vált. A Konzervatív Pártban felfigyeltek rá, ezért különböző tisztségeket töltött be a párt árnyékkormányaiban. Itt sem okozott csalódást, és amikor 2010-ben a Konzervatívok megnyerték a választást, akkor belügyminiszter lett, emellett pedig két éven át betöltötte a nő- és egyenlőségügyekért felelős miniszter pozícióját is.

Miniszterelnökségét a Brexitnek köszönheti. Ő is a választás mellett kampányolt. Miután épphogy győztek a távozáspártiak, David Cameron benyújtotta lemondását. 2016. július 7-én az alsóházi konzervatív képviselők szavaztak arról, hogy ki legyen Cameron utódja. Nagy többséggel May nyert, így két riválisa vissza is lépett a javára. Ezzel Theresa May lett a második miniszterelnöknő Margaret Thatcher után.

_102532948_tmay.jpg

Angela Merkel

1954-ben született Hamburgban. 1973-ban érettségizett Templinben, 1978-ban fizikusi diplomát szerzett a Lipcsei Egyetemen. Ezután 1990-ig a Kelet-Berlini Tudományos Akadémián dolgozott a fizika-kémia központi intézetben. Doktori disszertációját kvantumfizika témában írta. Mind Thatcher, mind May és mind Merkel teljesen más területen kezdte pályafutását. Merkel politikai pályafutása akkor kezdődött, mikor 1989-ben a Demokratikus Ébredés nevű ellenzéki csoportba belépett. Ennek a szervezetnek a szóvivője volt. A Demokratikus Ébredés egybeolvadt a CDU-val, így ő is kereszténydemokrata párttag lett. 1990-ben bejutott a Bundestagba, majd 1991 és 1994 között a ifjúsági és nőügyi miniszter lett.

1991-1998 között a CDU elnökhelyettese, 2000-től az elnöke, 2002-2005 között a párt frakcióvezetője a Bundestagban. 2005-ben az első női, német kancellárnő lett. A 2008-as gazdasági világválságot követően fókuszált jobban a külügy és az eurózóna felé. Politikai karrierjét igencsak megosztja a menekültválság kezelése (ez a 2017-es szövetségi választásokon is meglátszik). Ugyanakkor nem mehetünk el amellett, hogy ennek (is) köszönheti a Béke lámpása díját. 2017-ben kitüntették Finnországban a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség elmozdításáért

 

merkel.jpg

Hillary Clinton

Hillary Clinton 1947-ben született Chicagóban. 1965-ben kezdett el a Wellesley Collegebe járni, majd 1969-től '73-ig a Yale Egyetemen tanult jogot. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, Bill Clintonnal. A 70-es évek végén egy Gyermekvédelmi szervezettnél kezdett el dolgozni, ahol problémás gyerekek jogaival foglalkozott. Bill Arkansas kormányzója lett, Hillary pedig bekerült Amerika 100 legbefolyásosabb ügyvédje közé. 1992-ben Bill Clinton elnök lett, majd 1996-ban újraválasztották. Eközben Hillary segédkezett egy olyan egészségügyi reform megalkotásában, mely több mint 6 millió gyermeknek biztosított megfelelő egészségügyi vizsgálatokat. Ezután 2000-ben New York állam szenátorává választották (később újraválasztják), ezzel ő lett az első first lady, akit később szenátor lett. 2008-ban a Demokraták oldalán elindult az elnökválasztáson, és habár több szavazatot kapott, mint Barack Obama, Obama több küldött szerzett, ezzel ő lett a jelölt. 2016-ban ismét elindult a Demokraták oldalán, ezúttal ő kapta meg a jelöltséget. Ez volt az első alkalom, amikor egy "major party" nőt jelölt elnöknek. A választást ugyan elvesztette Hillary, de egy igazi demokráciában nem szabad elmenni amellett, hogy a három millió szavazattal többet kapott, mint Donald Trump.

Hillary Clinton karrierje során csak eddig 22-szer jelölték a legcsodáltabb nővé a világon. Másrészt többször is elnyerte az év nője díjat, illetve a National Women's Hall of Fame kitüntetést, nem beszélve a Grammy díjáról. Hillary Clinton a 21. század egyik legelismertebb embere.

hillary-clinton-smile_0.jpg

Tíz legcsodáltabb nő 2018-ban:

10. Madonna

9. Taylor Swift

8. Angela Merkel

7. Malala Yousafzai

6. Emma Watson

5. Hillary Clinton

4. Elizabeth királynő

3. Oprah Winfrey

2. Michelle Obama

1. Angelina Jolie

Tíz legbefolyásosabb nő 2016-ban:

10. Ana Patricia Botrín

9. Meg Whitman

8. Susan Wojcicki

7. Christine Lagarde

6. Sheryl Sandberg

5. Mary Barra

4. Melinda Gates

3. Janet Yellen

2. Hillary Clinton

1. Angela Merkel

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://eletmagazin.blog.hu/api/trackback/id/tr8514167803

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kelly és a szexi dög 2018.08.08. 21:19:14

Clintonné, mint pozitív példa!? Már Obama helyett is elnök akart lenni, de a saját párttársai is tudták, hogy ezt meg kell akadályozni - ehhez képest újabb 8 évig tartani tudta magát az elvtelen kapcsolatrendszerével, hogy végül kizárólag az ő utálata miatt megszavazzák Trumpot... Nem kis teljesítmény!

az övezet gázai 2018.08.08. 21:33:22

Ezek a hölgyek pontosan akkora súllyal vannak jelen a történelemben, mint hasonlóan fontos tetteket végrehajtó férfitársaik. És ez így korrekt. Ennél tisztességesebb már csak az lehetne, ha nem is osztályoznánk nemek szerint.

plüsskooglee 2018.08.08. 21:43:17

"...Férjül John Adamshez ment,..." !A nők vagy "férjhez mennek", vagy feleségül mennek".

"...30 amerikai egyetemre adta be jelentkezését, melyből csupán csak egy darab, a Geneva College fogadta be. ..."
... melyekből csupán egy, a Geneva College fogadta be. ..."
"...New Yorkban megalapította New York Infirmary for Indigent Women and Children kórházat, melyben azonnal alkalmazták is, a második amerikai orvosnőt, és a harmadikként diplomázottat is, aki testvére volt, Emily Blackwell. ..."
Háromszor futottam neki ennek a résznek, negyedszerre feladtam.
Érdekes téma, de jobb fogalmazással és nyelvtannal még élvezetesebb lenne.
Nem bántásnak, építő kritikának szántam.
Hajrá!

net627 2018.08.08. 22:59:29

Szűz Mária, Teréz Anya, Szent Erzsébet stb..... sehol nincsenek!

Alick 2018.08.09. 00:10:10

Ada Lovelace, Maria Montessori, Hedy Lamarr, Katherine Johnson...

G777 2018.08.09. 00:58:53

Nem szívesen vitatkozom a szerzővel, de ha a címből indulunk ki, akkor feltűnően sokan kerültek bele ebbe a felsorolásba olyan nők, akik nélkül ma egyáltalán nem lenne más a világ. És itt nem csak arra gondolok, hogy Theresa May politikusként és személyében is tökéletesen jellegtelen, de az első női amerikai elnökjelölt, -vagy akár az első nő, aki bírósági pert nyert- egyetlen érdeme az időbeli elsősége. Pedig voltak olyan nők is, akik valóban megváltoztatták a világot, még ha nem is kerültek be ebbe a listába.

Marie Curie azon kevesek egyike, akik két Nobel-díjat kaptak.

Az atomszerkezet és a maghasadás-kutatás meghatározó huszadik századi alakja, Lise Meitner szintén méltatlanul maradt ki a listából.

De akire talán a leginkább igaz lenne a címben levő állítás, azzal a névvel szinte sosem lehet találkozni. Emmy Noether német matematikus száz évvel ezelőtt egy olyan elegáns és forradalmi elméletet alkotott meg, ami jelentőségében Einstein munkásságához mérhető és évtizedekkel később is sorvezetőként szolgált a huszadik századi modern fizika későbbi fejlődésében. A szimmetriákat megmaradási mennyiségekkel megfeleltető matematikai elmélet és a szerzőről elnevezett Noether töltés nem csak a korábbi évszázadok során megismert megmaradási tételek kiterjesztése, de egy olyan brilliáns elmélet, ami magában foglalja a kvantumfizika és a világról alkotott mai tudományos képünk legalapvetőbb összefüggéseit. Nem lehet egy ilyen listát írni Emmy Noether nélkül.

az övezet gázai 2018.08.09. 01:28:18

@G777: ha a hölgyet a tudomány elismeri, akkor a helyén és értékén van kezelve.

az övezet gázai 2018.08.09. 01:29:19

És ki az az Elizabeth királynő?

satie · http://321.hu/sas 2018.08.09. 07:12:11

csak 20. századot érintő nőkre koncentrálva:
• Laura de Turczynowicz
• Margarita Gil
• Sophie Scholl
• Marguarite Duras
• Irena Sendler
• Katherine Mansfield
• Mary Slessor
• Maria Montessori
• Beatriz Nascimento
• Ruth Katherina Martha Pfau